16 april 2019

Belysningsarbete v.11-15 längsmed Granvägen

Under v.11-15 byter vi belysningsstolparna längsmed Granvägen vilket kan medföra parkeringssvårigheter utefter gatan. Parkera därför gärna på annan plats under denna perioden för att underlätta för våra arbetare. Har du några frågor vänligen kontakta kundservice.

16 apr 08:44
Arbetet är nu slutfört

15 apr 08:51
Asfalteringsarbete påbörjas

12 mar 15:37
Parkeringssvårigheter längsmed Granvägen