Hoppa till innehåll
Finspångs Tekniska logotype
Logga in

Prästköp

Prästköp blir en del av det kommunala ledningsnätet för vatten och avlopp, för en bättre hälsa och mindre miljöpåverkan.

Prästköp

Om projektet

Bakgrund
En arbetsgrupp med representanter från kommunens förvaltningar samt vattenhuvudmannen (som för kommunens räkning är Finspångs Tekniska Verk AB) arbetar tillsammans med att implementera den VA-plan som kommunfullmäktige har antagit. I VA-planen anges att Prästköp är ett av de områden som har behov att anslutas till kommunalt VA. 

Varför kommunalt VA i Prästköp? 
Lagen om allmänna vattentjänster (LAV) reglerar när kommunen har skyldighet och ansvar för att inrätta verksamhetsområde för VA. 6 § i LAV anger bland annat att detta ska ske om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse. Enligt tidigare rättsfall avser ett större sammanhang 20-30 fastigheter men det kan även omfatta mindre antal fastigheter. I prästköp finns 24 fastigheter vilket innebär att Prästköp uppfyller kriterierna och kommunens ansvar träder in.

Beslut om kommunalt vatten och avlopp
På kommunens hemsida (finspang.se) kan du läsa mer om bakgrunden till beslutet. Då kommunen är skyldiga enligt lag att ordna vattentjänster och fatta beslut om kommunalt verksamhetsområde för VA. Därmed är beslutet inte något som kan överklagas. 

Nuvarande status
Kommunen har fattat beslut om att Prästköp ska ingå i kommunens verksamhetsområde för VA. Vattenhuvudmannen (Finspångs Tekniska Verk AB) är skyldig att ordna de vattentjänster som är beslutade inom det fastställda området, i detta fall dricksvatten och spillvatten (ej dagvatten). Finspångs Tekniska påbörjar nu planering, projektering och efter det utförande samt förvaltning av det utbyggda nätet. 

Vill du veta mer?
På den övergripande sidan för omvandlingsområden finns ett stycke med frågor och svar. Nedan redovisas även kort om vart arbetet befinner sig. Har du frågor gällande projektering och utbyggnad är du varmt välkommen att kontakta oss på Finspångs Tekniska. Har du frågor kring VA-plan och beslut om verksamhetsområde vänligen kontakta Finspångs kommun.


Händelser

2023-01-11 Anläggningsarbetet pågår. Följ händelser i arbetet här: https://www.finspangstekniska.se/driftinformation/nya-ledningar-prastkop

2022-12-21 Brev har skickats ut till samtliga fastighetsägare i området. Vi närmar oss jul och nyår och arbetet i Prästköp pausas. Schaktgropen står öppen men inhägnad, vägen kommer fortsatt att hållas stängd för genomfart även under julledigheten. Vi planerar att komma igång med arbetet igen vecka 2.

2022-08-24 Vecka 40 planerar vi att starta med arbetet i Prästköp. Vi räknar med att behöva spränga delar av sträckorna på etapp 1 och 3.
Etapp 1* - Hösten 2022
Etapp 2* - Vintern 2022/2023
Etapp 3* - Våren 2023
*Se karta längst upp på sidan eller i filen märkt "Etappkarta - Prästköp" längst ner på sidan.

2022-06-13 Projekteringen pågår och under föregående vecka markerade vår mätingenjör ut placeringen fastighetsägarnas framtida förbindelsepunkt. Utsättningen är gjord med spik eller stak-käpp. Återkoppling vid eventuella synpunkter från fastighetsägare sker senast vecka 27.

2022-05-09 Just nu pågår en geoteknisk utredning för att planera planläge för ledningarna samt bedömning av bäst lämpad passage under riksväg 51. I övrigt ligger planeringen i fas med tidplanen. Efter sommaren, i slutet av augusti v.34 planerar vi på Finspångs Tekniska att påbörja nybyggnationen av vatten och avloppsledningar i Prästköp. Vi påbörjar arbetet på den syd- västra sidan av riksväg 51 och fortsätter med arbetet på nordvästra sidan under våren 2023.

2021-07-08 Informationsträff i Prästköp. Finspångs Tekniska och Finspångs kommun finns på plats för att ta del av tankar och funderingar från fastighetsägare.

2021-06-22 Brev till fastighetsägare i Prästköp skickas för att informera om att beslut är taget, att Finspångs Tekniska projekterar och att fastighetsägare i området bjuds in till en informationsträff den 8 juli.