Ryttarkamraterna Finspång

Ridklubben är en ideell förening som idag har 250 st medlemmar i varierade åldrar allt ifrån 4 år till 70 år. Det är 170 ridande elever varje vecka och utöver de ordinarie elever har de ett antal ridande elever varje vecka med funktionshinder. Ridklubben har en lift som gör det möjligt för många som har funktionsvariation att rida.

Ryttarkamraterna Finspång

Sponsringen ska i år gå till att köpa in en hinderpark till käpphästar samt käpphästar till de yngsta barnen. Klubbens ungdomssektion skulle vilja börja med att ha egna småtävlingar, dock har klubben som regel att de inte får ha det utan en ansvarigt vuxen person då riktiga hästarna är ett stort ansvar att ha. Där kommer användningen av käpphästar in. Många har inte heller inte möjlighet att rida flera dagar i vecken men vill ändå vara i stallet och leka häst. Med käpphästar och en egen hinderpark ges möjligheten att på egen hand vara i stallet utan att vara inne hos hästarna ensamma.