Hoppa till innehåll
Finspångs Tekniska logotype
Logga in

Sunda/Högsätter

Om projektet

Bakgrund
En arbetsgrupp med representanter från kommunens förvaltningar samt vattenhuvudmannen (som för kommunens räkning är Finspångs Tekniska Verk AB) arbetar tillsammans med att implementera den VA-plan som kommunfullmäktige har antagit. I VA-planen anges att Sunda/Högsätter är ett av de områden som har behov att anslutas till kommunalt VA. 

Varför kommunalt VA i Sunda/Högsätter? 
Lagen om allmänna vattentjänster (LAV) reglerar när kommunen har skyldighet och ansvar för att inrätta verksamhetsområde för VA. 6 § i LAV anger bland annat att detta ska ske om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse. Enligt tidigare rättsfall avser ett större sammanhang 20-30 fastigheter men det kan även omfatta mindre antal fastigheter. I Sunda/Högsätter finns 70 fastigheter vilket innebär att Sunda/Högsätter uppfyller kriterierna och kommunens ansvar träder in.

Beslut om kommunalt vatten och avlopp
På kommunens hemsida kan du inom kort läsa mer om bakgrunden till beslutet. Då kommunen är skyldiga enligt lag att ordna vattentjänster och fatta beslut om kommunalt verksamhetsområde för VA. Därmed är beslutet inte något som kan överklagas. 

Nuvarande status
Kommunen har fattat beslut om att Sunda/Högsätter ska ingå i kommunens verksamhetsområde för VA. Nu när beslutet om verksamhetsområde är fattat är Vattenhuvudmannen (Finspångs Tekniska Verk AB) skyldig att ordna de vattentjänster som är beslutade inom det fastställda området. Finspångs Tekniska påbörjar nu planering, projektering och utförande samt förvaltning av det utbyggda nätet.

Vill du veta mer?
På den övergripande sidan för omvandlingsområden finns ett stycke med frågor och svar. Har du frågor gällande projektering och utbyggnad är du varmt välkommen att kontakta oss på Finspångs Tekniska. Har du frågor kring VA-plan och beslut om verksamhetsområde vänligen kontakta Finspångs kommun.

Händelser

2023-11-10 Bygg & Schakt AB kommer att påbörja anläggningen av etapp 1 (Högsättersvägen) vecka 48. Anläggningsarbetet för etapp 1 (Högsättersvägen) beräknas pågår fram till början av sommaren 2024. Anläggningsarbetet för etapp 2 (Sundavägen) kommer att genomföras efter etapp 1 med mål att vara klart till början av sommaren 2025.

2023-11-02 Preliminär placering av förbindelsepunkt och LTA-station har skickats ut till boende tillsammans med information om vad en LTA-station är och hur det fungerar.

2023-01-25 Vi på Finspångs Tekniska tillsammans med Sweco (upphandlad projektör för projektet) kommer att vistas i området redan nu och en tid framöver. Under projekteringen kommer vi att gå runt i området för att undersöka och planera anläggningen av ledningarna. I samband med detta kommer vi att behöva beträda ett antal fastigheter (tomtmarker). Vi håller tidplanen, projekteringen beräknas vara klar innan sommaren 2023. Anläggningsarbetet planeras att starta hösten 2023. Mest troligt kommer vi att börja med etapp 1, Högsättersvägen.

2022-12-21 Vi har handlat upp en projektör som i början av 2023 kommer att genomföra provborrningar i området för att skapa sig en bild över hur marken ser ut där ledningarna ska anläggas. Det finns en preliminär plan att utföra dessa provborrningar vecka 2 om vädret tillåter. När dessa är utförda påbörjas projektering.

2022-04-12 Nu planeras en informationsträff i Sunda/Högsätter för etapp 2. Denna kommer att hållas i VOK-stugan den 7 maj kl. 9.00-11.00. Finspångs Tekniska, Finspångs kommun och Finspångs Fiber kommer att finnas på plats för att ta del av tankar och funderingar från fastighetsägare.

2021-10-30 Informationsträff i Sunda/Högsätter för etapp 1. Finspångs Tekniska, Finspångs kommun och Finet finns på plats för att ta del av tankar och funderingar från fastighetsägare.

2021-10-18 Brev till fastighetsägare i Sunda/Högsätter skickas för att informera om att beslut är taget, att Finspångs Tekniska projekterar och att fastighetsägare i etapp 1 bjuds in till en informationsträff under hösten medan etapp 1 kommer få en senare inbjudan framåt våren.