Hoppa till innehåll
Finspångs Tekniska logotype
Logga in

FNI - Fastighetsägare flerfamiljshus

Insamlingsansvaret av förpackningar lämnas över till kommunerna, så här fungerar det för flerfamiljshus, BRF:er och samfälligheter.

FNI - Fastighetsägare flerfamiljshus

Finspångs Tekniska tar över ansvaret för FNI

En ny lag har klubbats igenom i regeringen, den innebär att Sveriges kommuner tar över ansvaret för den fastighetsnära insamlingen av förpackningar från och med 1 januari 2024. Senast den 1 januari 2027 ska kommunerna tillhandahålla fastighetsnära insamling (FNI). Fastighetsnära insamling innebär att pappers- plast-, metall- samt färgade och ofärgade glasförpackningar ska kunna sorteras nära bostaden. Syftet med den nya lagen är bland annat att öka återvinningen av förpackningar men även att ta hand om förpackningarna på ett bra sätt ur miljösynpunkt.

Flerfamiljshus, BRF:er och samfälligheter som inte har FNI idag

Den nya lagen om fastighetsnära insamling (FNI) omfattar även privata och kommunala fastighetsbolag samt BRF:er och samfälligheter. I Finspångs kommun beräknas den fastighetsnära insamlingen införas någon gång under 2025-2026. Flerfamiljshus kommer att tilldelas separata kärl för varje fraktion, minst 8 fraktioner ska sorteras ut separat.

  • Matavfall (gröna påsen)
  • Restavfall
  • Plastförpackningar
  • Metallförpackningar
  • Pappersförpackningar
  • Returpapper/tidningar
  • Färgat glas
  • Ofärgat glas

För flerfamiljshus med fyra lägenheter eller mindre kan det eventuellt bli aktuellt med fyrfackskärl. Detta sker i samråd mellan oss på Finspångs Tekniska och fastighetsägaren.

Du som fastighetsägare behöver rapportera in din nuvarande avfallshantering som underlag för kommande insamling av förpackningar. Underlaget kommer att användas för att optimera antal och storlek på kärlen. Skicka in din rapportering redan nu. Fyll i blanketten eller Excel-filen ”Avfallshantering – flerbostadshus” och skicka till avfall@finspangstekniska.se

Flerbostadshus, BRF:er och samfälligheter som redan har FNI

Befintlig fastighetsnära insamling (FNI) blir kommunalt ansvar från 1 januari 2024. Enligt den nya lagen flyttas ansvaret från producenterna till kommunen. För de fastigheter som idag har FNI fortsätter det som tidigare, förutsatt att den entreprenör som används för insamling har ett auktorisationsavtal med Finspångs Tekniska för FNI och är ansluten till auktorisationssystem. Arbetet med auktorisationsavtal pågår för fullt och när dessa finns tillgängliga kommer dom att publiceras på vår hemsida.

För att få ersättning behöver du som fastighetsägare rapportera in din nuvarande hantering av förpackningar. Ersättningen baseras på antalet hushåll och vilka förpackningar som sorteras ut. Informationen ska rapporteras in årligen, skicka in din rapportering redan nu. Fyll i blanketten eller Excel-filen ”Avfallshantering – flerbostadshus” och skicka till avfall@finspangstekniska.se

Mer information kommer löpande i takt med arbetet.