26 juli 2018

Byte av vägräcke Vallonvägen

Måndag 9/7 kommer ett körfält att stängas av på Vallonvägen

Måndag den 9/7 kommer vi att påbörja arbetet med att byta ut vägräcket utmed Vallonvägen.

Ett körfält kommer att stängas av och trafiken kommer att styras av trafiksignaler.

26 jul 14:07
Arbetet klart

13 jul 16:10
Byte av vägräcke Vallonvägen
Vägräcket är nu utbytt och trafiken påsläppt i båda riktningarna, bara lite justeringsarbeten återstår.