22 november 2018

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder på och omkring Östermalmsvägen

Under vecka 24 startar arbetet med att göra passager över och längsmed Östermalmsvägen säkrare för oskyddade trafikanter. Projektet beräknas vara klart till hösten.

Östermalmsvägen kommer att vara öppen för trafik men under byggtiden kan vissa begränsningar och körfält stängas av. Välj gärna om möjligt riksväg 51 som transportväg.

22 nov 08:02
Projektet är slutfört
Arbetet med att göra passager över och längsmed Östermalmsvägen säkrare för oskyddade trafikanter är nu slutfört.

12 jun 10:12
Vägen kan få vissa begränsningar och körfält kan komma att stängas av. Välj gärna om möjligt riksväg 51 som transportväg.