18 maj 2018

Trafikstörningar vid Fridhemsvägen

Vi fortsätter vårt arbete med ledningsnätet i området vilket medför vissa trafikstörningar under en period.

Fridhemsvägen kommer periodvis stängas av för biltrafik och trafiken kommer att ledas om - vänligen följ skyltarna för alternativ väg. Parkering hänvisas till grusytan till vänster om återvinningsstationen vid Husarvägen. Gång- och cykeltrafik anvisas till trottoaren på södra sidan om Fridhemsvägen.

***********************

Nu är arbetet i ledningsnätet klart och Fridhemsvägen kan åter trafikeras som vanligt.

18 maj 15:15
Fridhemsvägen trafikeras normalt igen

17 apr 11:04
Trafikstörning vid Fridhemsvägen